Maakaasu

Maakaasu lämmityslähteenä muistuttaa öljylämmitystä siinä mielessä, että molemmat käyttävät lämmityskattilaa, siihen liitettyä kaasupoltinta ja vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää. Vieläkin mukavampaa maakaasusta tekee sen, että vanhaa öljykattilaa voi myös käyttää maakaasujärjestelmässä. Maakaasu sopii myös keittiön liedessä jolloin harrastelijakokit saavat sitä aitoa kaasua hellaansa.

Siinä missä öljyjärjestelmää käytettäessä varastoidaan öljy suureen öljykattilaan talon teknisessä tilassa, on maakasun käyttämiselle vaatimuksena että taloon johdetaan maakaasuputki. Tämän takia maakasulla lämmittäminen yleisesti ei ole niin sanottu “joka miehen oikeus” koska maakaasuputkistoja löytyy suomesta erittäin rajoittuneelta alueelta.

Jos talo kuitenkin sijaitsee maakasuverkoston välittömässä läheisyydessä kannattaa se ottaa huomioon. Maakaasu yleisesti ottaen nimittäin on huomattavasti huokeampi, sekä vihreämpi lämmitysvaihtoehto öljyyn verrattuna.

Vaikka vuosihyötysuhde on jopa 90 % ja hiilidioksidipäästötkin neljännes öljylämmitykseen verrattuna on maakaasu kuitenkin fossiilinen polttoaine.

Maalämpö on hyvä vaihtoehto edulliselle, tehokkaalle lämmitysjärjestelmälle alueille joissa maakaasua ei ole saatavilla.